Pieni ilmastojälki

Me uskomme, että pienilläkin valinnoilla on merkitystä ja yhdessä saamme muutoksen aikaan. Mielestämme jokaisella on vastuu tehdä nykyistä ilmastoystävällisempiä ruokavalintoja. Myös meillä Paulúnsilla on vastuu työskennellä kestävämmän tulevaisuuden puolesta. Haluamme, että vastuullisten ja ilmastoystävällisten valintojen tekeminen olisi mahdollisimman helppoa. Sen vuoksi olemme laskeneet kuluttajille valmiiksi mysli- ja granolatuotteidemme ilmastojäljen. Paulúns haluaa tehdä ilmastoystävällisen tuotteen valinnasta helpompaa!

Pieni ilmastojälki -merkki

Miksi ilmastoystävällisten ruokavalintojen tekeminen on tärkeää?

Viimeisen 70 vuoden ajan ilmasto on lämmennyt, mikä vuorostaan on vaikuttanut negatiivisesti maapallon ekosysteemiin, maapallon asukkaisiin, eläimiin ja luontoon. Ilmaston lämpenemisen seurauksena sademäärät ovat kasvaneet, biologinen monimuotoisuus on vähentynyt, merenpinta kohonnut ja erilaisista sääilmiöistä on tullut entistä voimakkaampia.

YK:n Pariisin ilmastosopimuksen mukaan ilmaston lämpenemistä voidaan rajoittaa pitämällä lämpeneminen alle kahden asteen, tai mieluiten jopa alle 1,5 asteen. Tavoite vaatii kasvihuonepäästöjen puolittamista vuoteen 2030 mennessä.

Koska syömämme ruoka vaikuttaa meidän itsemme lisäksi myös ilmastoon, voimme yhdessä vaikuttaa päästöihin ja sitä kautta saavuttaa YK:n asettaman tavoitteen ilmastojälkemme puolittamisesta. Olemme laskeneet tuotteidemme aiheuttaman ilmastovaikutuksen, jota havainnollistamme ilmastoasteikon avulla. Ilmastoasteikon avulla pyrimme helpottamaan kuluttajien arkea ja auttamaan ilmastoystävällisten valintojen tekemisessä.

Mitä tarkoittaa pieni ilmastojälki?

Määritelmämme mukaan tuote voi saada pieni ilmastojälki –merkin mikäli tuotteen koko tuotantoketjusta aiheutuvat päästöt ovat alle puolet tämän hetken keskimääräisistä ruoan päästöarvoista. YK:n ilmastosopimus antaa perusteet tälle määritelmälle, sillä pysäyttääksemme ilmastonmuutoksen, nykyiset kasvihuonepäästöt on puolitettava vuoteen 2030 mennessä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ilmaston lämpeneminen tulisi pysäyttää 1,5 asteeseen.

Olemme kehittäneet ilmastoasteikon, josta käy selkeästi ilmi sekä nykyinen että keskimääräinen ilmastopäästöjen taso ja se taso, missä ilmastojälki on pieni ja siten YK:n tavoitteiden mukainen.

Laskimme ilmastojäljen tuotteillemme per kilo, sillä jokainen annos mysliä tai granolaa on eri kokoinen. Koska käytämme samaa mittayksikköä jokaiselle tuotteelle, tuotteiden vertaaminen keskenään on helppoa.

Meidän on valittava enemmän ruokaa, jolla on pieni ilmastojälki – ja vastaavasti vähemmän ruokaa, jonka ilmastojälki on suuri. Tämä ei tarkoita sitä, että suuremman ilmastojäljen tuotteista tulisi kokonaan luopua, vaan sitä, että niitä tulee syödä aiempaa vähemmän ja harvemmin. Näin toimimalla ruuan keskimääräinen ilmastojälki pienenee kohti kestävämpää tasoa. Paulúnsin tavoitteena on, että laatimamme asteikko helpottaa ilmastoystävällisten valintojen tekemistä.

Pieni ilmastojälki -asteikko

Miten ilmastojälki on laskettu?

Tuotteidemme ilmastojälkeä laskiessamme olemme ottaneet huomioon koko tuotantoketjun: raaka-aineet ja niiden viljelyn, tuotannon, pakkausmateriaalin sekä kuljetukset.

Ilmastojälki mitataan hiilidioksidiekvivalenttina (CO2e), joka mittaa maapallon lämpenemiseen vaikuttavia kasvihuonekaasuja. Laskelmat perustuvat ruotsalaisen tutkimuslaitos RISE:n ympäristötietokannan tietoihin elintarvikkeista (versio 1.6), sekä valmistajiemme ja toimittajiemme omiin tietokantoihin. Lisäksi olemme huomioineet omaan tuotantoomme sekä pakkauksiin ja kuljetuksiin liittyvää tietoa.

Ilmastojäljen laskeminen on monimutkaista, eivätkä lopulliset arvot anna täysin kattavaa tilannekuvaa. Niistä saa kuitenkin arvokasta tietoa ja arvion siitä, millainen ruoka on ilmaston kannalta parempi valinta.

Ilmastojäljen laskeminen tulee varmasti kehittymään tulevina vuosina ja me haluamme olla mukana kehityksessä jo tässä vaiheessa. Jotta kuluttajan olisi helpompi ymmärtää, mitä pieni ilmastojälki tarkoittaa, olemme kehittäneet ilmastojälkiasteikon. Asteikosta käy selkeästi ilmi, mikä ilmastojälki on pieni suhteessa YK:n 1,5 asteen tavoitteeseen, jonka mukaan päästöjen tulee puolittua vuoteen 2030 mennessä.

Millainen ruoka on oikeastaan ilmastofiksua?

Katso videolta, mitä kaikkea olemme ottaneet huomioon selvittääksemme tuotteidemme aiheuttaman ilmastojäljen.

Orklan vastuullisuudesta voit lukea lisää yrityksen kotisivuilta.

Shopping Cart